DİN

1) Bir gramlık bir kitleye, hızını saniyede bir santimetre artırılabil- mek için uygulanması gereken güçtür, ki fizikte yararlanılan güç birimidir.
2) Fotoğraf camlarının ve filmlerinin ışığa karşı duyarlık derecelerini göste-ren birim.

Yorum yazın