DİLEKÇE

bir isteği bildirmek üzere işlem yapılması için resmî dairelere verilen yazılı istek kâğıdıdır. Bir durumu uygunsuzluğu, yolsuzluğu bildirmek ve şikâyette bulunmak için de dilekçe verilebilir. Dilekçe hakkı 1961 Anayasasında yer almıştır. 62. maddede bu hak şöyle belirtilmiştir: «Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başlarına veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile baş vurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili baş vurmaların sonucu, dilekçe sahibine yazilı olarak bildirilir.»

Yorum yazın