DİLBALIĞI

küçük ya da orta boylu, oval gövdeli, yassı, ince pullu, dibi kumlu sığ denizlerde yaşayan bir balıktır. Bulunduğu yerin rengini alır. Akdeniz’ den başka Atlas Okyanusu’nda da bulunur. Boyu yarım metreye erişen türleri vardır. Gözleri sağdadır. Dilbalığı- giller familyasında ayrı cinsler bulunur; fakat hepsi dilbalığı diye adlandırılır.

Yorum yazın