DİKTATÖR

Eskiçağ’da Roma cumhuriyetinde büyük bunalım dönemlerinde ve tehlikeye düşüldüğü zamanlarda, devlet işlerinde sınıfsız yetki verilen kimsedir. Diktatör seçilmesine Senatus karar verirdi. Diktatör, yaptığı işlerden dolayı sorumlu olmazdı.
Çağdaş anlayışta, zorla bütün devlet yetkilerini elinde toplayan, istediği gibi davranan, denetim edilemeyen devlet veya hükümet başkanına da diktatör adı verilir.

Yorum yazın