DİKENLİ BALIKGİLLER

sırtlarında ve böğürlerinde devingen dikenler ve derileri üzerinde pul yerine kemik yaprakçıklar bulunan balık familyası. Boyları 20 cm ’yi geçmez. Kuzey yarımkürede yaşayan bir türü, tatlı ve tuzlu sularda barınır; yırtıcı ve. kavgacıdırlar. Yumurtlamak için yuva yaparlar. Güzel renkli olan erkeği, yuvayı yapar ve yavrular çıkıncaya kadar bekçilik eder. Bu tür balıklara, dikenlerine göre çeşitli adlar verilmiştir.

Yorum yazın