DİFTERİ

çok tehlikeli bir boğaz yangısıdır. Anjinin tersine olmak üzere, difteri, belli basillerin yaptığı bir hastalıktır. Bakterilerinin salgıladığı zehir, yalnız bademcikleri değil bütün vücudu etkiler. Difteri kuşkusu duyulur duyulmaz, hemen bir hekime Jıaş vurmalıdır.

Yorum yazın