DEYİM

anlatım gücünü artırmak için, gerçek anlamı dışına kayan, kalıplaşmış, birden çok sözcük: baş vurmak, gözden düşmek, eli açık, suya sabuna dokunmamak gibi. Tümce biçiminde o- lan deyimler de vardır: dostlar alışverişte görsün, atı alan Üsküdar’ı geçti, düşe kalka geldi, gibi.

Yorum yazın