DEVREZ ÇAYI

Karadeniz bölgesinin batı bölümünde, İlgaz ve Köroğlu dağları arasından doğuya doğru akarak Kargı’ya varmadan, soldan, Kızılırmak’a karışan akarsu. Kızılcahamam’ın kuzeyinde, Işık dağının doğu yamaçlarından doğar, İlgaz ve Tosya kasabaları önünden geçer.

Yorum yazın