DEVLETLEŞTİRME

devlete mal etme, devlet tarafından yönetilmesini sağlamadır. Bir özel kuruluşun, mülkiyetinin ve yönetiminin siyasal, ekonomik ve sosyal nedenlerle, kamu yararına kullanılmak üzere devlete geçirilmesidir.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, ekonomik bağımsızlığın, millî kal-kınmanın ve güvenliğin sağlanması için demiryolları, denizyolları, madenler, be-lediyelerle ilgili işletmeler devletleştirilmiştir.
1961 Anayasasının 39. maddesine göre, kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı ödenmek koşuluyla devletleştirilebilir.

Yorum yazın