DEVLETÇİLİK

devletin ekonomi hayatına doğrudan doğruya karıştığı sisteme denir. Devletçiliğin amacı kâr sağlamak değildir. İhtiyaç ekonomisini düzenlemektir. Türkiye’de cumhuriyetin ilânından sonra devletçilik uygulanmıştır. Etibank, Sümerbank, Toprak Mahsûlleri Ofisi ve öteki kamu teşebbüsleri bu amaçla kurulmuştur.

Yorum yazın