DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanlığı’na bağlıdır. Katma bütçeli, tüzel kişiliği olan bir genel müdürlüktür. Ülkemizin yerüstü ve yeraltı sulannı inceler. îçme, kullanma ve sulama İçin su sağlaa. Su taşmalannı önlemeye çalışır. Elektrik üretmek amacıyla barajlar ve santrallar kurar. Sulama ve kurutma kanalları açtırır; yapılmış olanları denetler. Bu işler ile kullanılan makine ve araçlar üzerinde bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar. Akarsularda ve göllerde balıkçılığın ve avcılığın geliştirilmesi, turizm ve gezi yerlerinin kurulması da bu genel müdürlüğün görevleri arasındadır.

Yorum yazın