DEVLET OPERA VE BALESİ

Devlet Operasının ilk çalışmaları, Ankara Devlet Konservatuvarııun «tatbikat sahnesinde, 1937 yılında başlamıştır. Üç yıl sonra (1940), öğretmen ve öğrencilerin katılmasıyla Ankara Halkevi sahnesinde birkaç opera oynandı Kor>servatu- var, ilk mezunlarını verdikten sonra, aynı yerde, daha sık temsiller verilir oldu. Küçük Tiyatro sahnesinden yararlanılmaya başlandı. Oradan büyük opera binasına geçildi. 1949’da Devlet Tiyatrosu Kanunu ile, çalışmalar, daha düzenli hale getirildi.
1965’te Opera ve Bale, Devlet Tiyatrosundan ayrı bir genel müdürlük haline getirildi; Ankara’da, ve İstanbul’da ayrı temsiller verilmeye başlandı. Başka kentlerde şubeler açma yetkisi verildi.
Devlet balesinin ilk genel temsili 1961 yılı başında verildi. Genel müdürlük şimdi Kültür Bakanliğı’na bağlıdır.

Yorum yazın