DEVLET METEOROJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye’nin atmosfer o- laylarıyla ilgili işleriyle mğraşır. Bu alanlara giren sivil ve askerî hizmetleri görür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Dünya meteoroloji örgütü ve milletlerarası sivil havacılık standartlarını uygular. Havayollarında ve denizyollarında askerî ve sivil seferleri korumak amacıyla gözlem ve hava tahminleri yapar. Milletlerarası hava rasatlarını alarak ilgililere verir veya yayar. Ülkenin tarım, sanayi, ekonomi, sağlık, sosyal, bayındırlık ve şehircilik yönlerinden iklim bölgelerini belirtir ve buraların iklim karakterlerini araştırır. Bu amaçlarla hava, su ve iklim gözlemleri yapar. Gerekli görülen yerlerde, deniz düzeyleri ve pusula sapmaları üzerinde araştırmalarda bulunur. Bu çalışmalar sonunda toplanan bilgileri, çeşitli yollardan yayımlar. Gerekli yerlerde gözlem istasyonları kurar ve çalıştırır. Geniş bir örgütü vardır.

Yorum yazın