Devlet Malzeme ofisi

Devlet Malzeme ofisi [D.M.O.], devlet daire ve kurumlarının ihtiyacı olan belirli madde ve malzemeyi sağlamak amacıyle 6400 Sayılı kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği 440 ve 6400 Sayılı kanunların sınırlamaları içinde İdarî ve malî bağımsızlığı olan, özel hukuku hükümlerine ve Maliye bakanlığına bağlı İktisadî devlet teşekkülü (kuruluşu 1954). Görevleri: bütün devlet kuruluşlarının kâğıt, kırtasiye, büro malzemesi ve mefruşatı, aydınlatma, ısıtma ve temizlik malzemesi, büro makineleriyle yalnız daire hizmetlerinde kullanılan motorlu taşıt araçlarının ihtiyaçlarını karşılamak, bu kuruluşların basım işlerini yapmak, malzemeyi dağıtmak, bakım, onarım ve standartlaştırılması işleriyle meşgul olmaktır, (m)

Yorum yazın