DEVELİ OVASI

İç Anadolu bölgesinin güneydoğu kenarında, Erciyeş dağının güneyindedir. Doğusunda Develi (2003 m.), güneyinde Toros Aladağları- nın uzantısını oluşturan Elmalı (Elma; 2140 m.) dağlan vardır. Büyük bir bölümü Kurbağa gölü ve Sültansazlığı (bataklığı) ile kaplanmıştır. Yağışlı mevsimde, ovaya serpilmiş yayvan çukurlarda, küçük gölcükler oluşur. Kurbağa gölü ile Sultansazlığı’nm ” batı yanındaki geniş düzlük Karahisar (Yeşilhisar) ovası diye anılır. Batıda Nevşehir – Ürgüp platosunun oldukça dik yamaçları yükselir. Kurak yaz mevsiminde, düzlüğün kimi bölümlerinde, bitki yetişmeyen ince bir tuz katmanıyle kaplanmış alan- cıkiar (çorak, kepir), görülür.
Sültansazlığı bataklıklarının kurutulmasına çalışılmaktadır. Köyler ve kasa-balar, ovanın kenarlarında, dağların veya platoların eteklerindedir.

Yorum yazın