DEVEKUŞU

koşucu kuşlar alt sını- fmdandır. Afrika’nın sıcak bölgelerinde yaşar. En ağır ve en büyük kuştur. Yetişkin erkek devekuşları siyah ve beyaz, dişileri esmer tüylüdür. Uzun ve güçlü bacakları tüysüzdür; başında ve boynunda kısa tüyler bulunur. Kanatlan bodur ve uçmaya yeterli ve elverişli de-ğildir.
Devekuşları, sürüler halinde yaşar. Üreme mevsiminde küçük gruplara ay-rılırlar. Dişileri, yumurtalarını bir çukura koyar; kuluçkaya bir erkek kuş yatar. Yumurtaların ağırlığı 1,2-2 kg. olur. Kuluçka süresi, yaklaşık 45 gündür.
Yavru devekuşu, yumurtadan çıkınca yürümeye başlar. Devekuşu, Afrika ve Arabistan bozkırlarında ve savanlarda
yaşar.
Devekuşu tüyleri, süs olarak kullanılır. Bu nedenle çoğaltılmasına çalışıl-mıştır. Etinden de yararlanılmaktadır.

Yorum yazın