DEVE

geviş getiren memelilerden hörgüçlü evcil hayvan. Güçlü, yüksek boylu, uzun ve eğri boyunludur. İki parmağının ucu birleşerek, kalın, yuvarlak, esnek, yastık biçiminde bir ayak görünüşü kazanmıştır Develer iki türlüdür:
1) İki hörgüçlü Asya devesi, 2) Tek hörgüçlü Afrika devesi. İki hörgüçlü deve-ler, İran’la birlikte bütün İç Asya’da yaşar. Azla yetinen, sıcaklık değişmelerine ve özellikle soğuğa karşı dayanıklıdır. Afrika devesi, Pakistan’dan Atlas Okyanusu’na kadar uzanan kurak ve yarıkurak ülkelerde bulunur. İki tür deve de çok iyi yük hayvanıdır. Daha ince yapılı ve tek hörgüçlü hecin devesi binek hayvanı olarak kullanılır. Hörgüç, yağ deposudur. Bundan yararlanarak, develer, uzun süre açlığa dayanabilir. Zamanımızda deve, çöl göçebeleri İçin çok önemli bir hayvandır. Büyük Sahra’ da deve sütünden yararlanılır. Bu „nedenle, koyuna ve keçiye daha az önem verilir. Tuaregler, deve kervanlanyle ticaret eşyası taşırlar (tuz, darı vb.). Türkiye’deki develer, Asya ve Afrika develerinin melezidir. En çok Güneydoğu A- nadolu ile Akdeniz bölgesinde ve Ege bölgesinin güney yörelerinde bulunur. Şehirlerarası yollar gelişip iyileştikçe, deve sayısi azalmaktadır.

Yorum yazın