DESTAN

olağanüstü kahramanlık hikâyelerini, tanrıların, yiğitlerin savaşlarını ve başlarından geçenlerini uzun ve manzum olarak anlatan edebiyat türüdür. Destanlarda, tarih olayları efsanelerle, toplumun hayal gücüyle büyük ölçüde değişikliğe uğrarsa da yine de bir gerçek payı bulunur. Destanlar, bir edebiyat çalışmasının ürünüdür.
Eski Türk destanları arasında, Yaradılış destanı, Oğuz Han destanı, Göktürk destanları, Uygur destanları, Kırgızların Manas destanı ve Oğuzların Dede Korkut hikâyeleri vardır.

Yorum yazın