DERNE

Kuzey Afrika’da, Libya’nın Sirenaik bölgesi kıyısında, Akdar dağının kuzey eteğinde Akdeniz limanı ve kent (Nf. 25 000).
İtalyanların 1911 yılında Batı Trablus’a asker çıkarmaları üzerine, Mustafa Kemal birkaç arkadaşıyle gizlice Mısır yolundan buraya geldi. Tobruk’ta Türk kuvvetlerinin karşı saldırıya geçerek başarı kazanmalarını sağladı. Sonra Derne’ye gitti. Buradaki kuvvetlerin komutanlığını eline aldı. Savunma ve oya-lama savaşları yaparak düşmanın ilerlemesine engel oldu. îtalyanlar, bir avuç Türk askeri karşısında çok güç duruma düştüler.

Yorum yazın