DERİSİDİKENLİLER

hayvanlar aleminin bir kolu (şubesi). Denizde yaşarlar, gizli ya da açık, beşli bakışım gösterirler. Denizkestaneleri, denizhıyarları, denizyıldızları, dentzlâleleri ve denizyı- lanları sınıflarını kapsar. Bütün denizlerde bulunurlar. Vücutları, duyarlı bir deriyle kaplıdır. Az çok kıvrımlı bir sindirim borusu, hayvanın iki ucu arasında uzanır. Gövdeleri içinde bir boşluk vardır. İçi, organları saran bir sıvı ile doludur. Sinir sistemi vardır. Kimi de- nizyıldızlarının kolları ucunda göz bulunur. Deniz dibinde sürünerek devinirler. Denizlâleleri ise, genel olarak, bir sapla dibe bağlıdır. Kimi denizkestane- leriyle denizhıyarları yenebilir.

Yorum yazın