DERİK

Güneydoğu Anadolu’da, Mardin Eşiği’nin (Mazı dağlarının) batı bölümü güneyinde küçük bir kasaba ve Mardin’e bağlı ilçe merkezi Nf. Yuv.
13 300; Dnz. Yks. 800 m.’dir. Çevresinde mazı ve palamut meşesi kalıntıları vardır. Halkın çoğunluğu, yaz mevsimini bağlarda geçirir. Çevrenin başlıca ürünleri, buğday, arpa, nohut, mercimek, pirinç, akdarı ve zeytindir. Hayvan ürünleri de (yağ, yün, deri, kıl) gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutar. Zeytinyağı ve sabun yapımyerle- riyle değirmenleri de vardır.
Derik ilçesinde 2 bucak, 60 köy vardır.

Yorum yazın