DERİ

insan vücudunu tümüyle örten, yaşamsal önemde birçok görevler yapan, koruyucu dokudur. Çok hücreli canlıları, türlü dış etkenlpre karşı koruyan dokulara da deri denir.
İnsanda deri, birkaç katlıdır.. Üst deri, boynuzsu bir katmanla örtülüdür. Bunun hücreleri sürekli olarak dökülür. Üst derinin alt katmanı ise yeni hücreler doğurur. Alt deri de iki katlıdır. Mememsi denilen birinci kat, üstderinin alt katma birtakım çıkıntılarla girmiştir. İkinci katta damarlar, bezler, kaslar, sinirler ve bunları saran esnek bir doku bulunur.
Üstderi, vücut sıcaklığını düzenler ve alt katmanları korur. Deri, pek çok kıl-cal. kan torbacıklarını kapsadığı için, yedek kan deposu görevi yapar. Deride, yaşayışımızda önemli etkisi olan D vitaminiyle, deriyi renklendiren maddeler gibi koruyucu öğeler oluşur. Deride baş gösteren sivilceler ve çıbanlar yoluyla zararlı tohumlar ve maddeler dışarıya atılır. Derinin bir görevi de kanı temiz-lemektir. Biz, derimizle de soluruz. Herhangi bir nedenle (sözgelişi yanarau), derinin üçte birinin bu görevi yapamaz duruma gelmesi tehlikelidir; fakat ya-ndan çok bir bölümünün bu görevi yapamaması ölüm nedenidir.
Dokunma (sıcak, soğuk, sert, yumuşak) duyusu, derideki sinir uçlarıyle al-gılanır.

Yorum yazın