DERGÂH

bir tarikata bağlı dervişlerin ayin yaptıkları, tarikatın törelerini uyguladıkları yerdir. Burada dervişlerin (Bak.) yatıp kalktıkları odalar da vardı. Dergâhta, dervişlerin ayin yaptıkları büyük bölüme meydan denirdi. Tarikatın kurucularının türbeleri bulunan dergâhlara âsitane adı verilirdi.

Yorum yazın