DENİZHIYARI

uzun gövdeli, derisi dikenli ve oldukça yumuşak bîr su hayvanıdır. Fakat, derisidikenlilerden çok,
solucanlara benzer. Gövdesi üzerinde, 10 – 30 dokunacı vardır. Denizhıyarı,’.he-men bütün denizlerde bulunur ve daha çok derinlerde yaşar. Sıcak denizlerde, boyu bir metre uzunlukta olanlar vardır. Türleri pek çok olmakla birlikte a- yakiılar ve ayaksızlar olmak üzere iki gruba ayrılır.

Yorum yazın