DENİZ SUYU

içinde, ortalama olarak %3,5 (%o35) oranında, çözelti durumunda katı cisim bulunur. Bunların tümüne deniz tuzları denir (%77,8 mutfak tuzu, %10,8 magnezyum klor, %4,7 acı- tuz, %3,6 jips, %2,5 kalsiyum sülfat). Ayrıca gazlar da vardır (%e30 – 35 oksijen, %o65 – 70 azot, asit karbonik bileşikleri). Deniz suyunun donma noktası, tuzluluk oram arttıkça düşer (%3,5 oranında tuzlu deniz suyu, yaklaşık —2° de donar). Deniz suyu, güneşten aldığı ışınlarla ısınır. Yüzeysel suların sıcaklıkları, kutuplara doğru gittikçe azalır. Kuzey kutup denizi suları, ortalama sıcaklık bakımından, güney kutup çevresi denizlerindekinden daha sıcaktır. Yüzeyden derinlere doğru inişte, sıcaklık, ilk 1000 m. derinlikte hızla azalır, aşağılarda, umulmadık ölçüde yavaşlar.
Deniz suyunun rengi, mavi ve yeşildir; ne kadar çok tuzlu, sıcak ve planktonca ne kadar yoksul ise, o kadar çok mavi, ne kadar az tuzlu, soğuk ve bulanık ise o kadar yeşilimtıraktır.

Yorum yazın