DENİZ AKIMLARI

denizlerde, yüzeysel suların, özellikle sürekli rüzgârların etkisiyle, yatay doğrultuda yer değiştirmesiyle meydana gelir. Yerin ekseni ü- zerinde dönüşü, kıyı biçimleri, az derin denizlerde tabandaki kabartılar ve çukurluklar, deniz akımlarını etkiler. Dar bir boğazla birbirine bağlı denizler arasında düzey farkından veya suların yoğunluğundaki ayrılıklardan doğaı: denge akımları da vardır. İki büyük okyanustan her birinde, Ekvator’un kuzeyinde ve güneyinde, iki büyük deniz akımı halkası oluşmuştur: bunların ayrı bölümlerine ekvatoral akım, astropikal a- kım ve askutupsal akım adları verilir.
liği doiayısıyle adlandırılmıştır. Gövdesi pulsuz ve halkalı sert bir kabukla kaplıdır. Sırtı dikenlidir. Erkek denizatının karnında bir yumurta keseciği

Yorum yazın