DEMOSTENES

eski Yunanların söylevleriyle ün kazanmış devlet adamların- dandır (î.ö. 384-322). Bir söylentiye göre, iyi konuşamadığı ve kekeme olduğu için ağzına çakıl taşları alarak konuşma denemeleri yapmış ve bu kusurunu gidermeyi başarmıştır. Demostenes, hâkimler önüne çıkan davalı ve davacı taraflar için .savunmalar yazarak bu yolla geçimini sağladı. Genç yaşta politika ile uğraşmaya başladı. Yabancı ülkelere karşı kararlı ve sert davramlmasını, deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesini ve mâliyenin düzenlenmesini ileri sürdü. Yüksek yurtseverlik söylevleriyle AtinalIları, Makedonya kralı II. Filip’e karşı kışkırtmaya çalıştı. Demostenes Î.Ö. 340’ta yönetici partinin başına geçti.
II. Filip’e karşı Tebailerin yardımına koştu; onlarla birleşerek güçlü bir ordu meydana getirdi. Fakat bu ordu, daha iyi silahlanmış olan Makedonya ordu
suna karşı, Heronea’da ağır bir bozguna uğradı (Î.Ö. 338). Demostenes, bundan sonra para ile ilgili Harpalos işine karıştı. Para cezasına çarptırıldı; fakat bu cezayı ödeyemedi. İskender’in ölümünden sonra Atina’da çıkan bir ayak-lanmada önemli rol oynadı. AtinalIlar yenilince kaçmak zorunda kaldı. Yaka-lanacağım anlayınca zehir içerek kendini öldürdü. Demostenes. Atina söylev sanatının en ünlü kişisidir.

Yorum yazın