DEMİRCİ DAĞLARI

İçbatı Anadolu’da, Simav çayının yukarı bölümünün (Sındırgı doğusunda) güneyinde ve Demirci kasabasının kuzeyinde, doğu – batı doğrultulu dağ sırasında, Simav – Sındırgı yolunun batısında kalan dağ bölümdür. Kimi harita ve atlaslarda Akhisar – Sındırgı – Gördes üçgeni içindeki dağlık yöre «Demirci dağları» olarak gösterilmiş ise de, bu adlandırma, Harita Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 1/500 000 ölçekli Türkiye haritasına (1946) uymamaktadır.

Yorum yazın