DELTA

akarsuların geçip geldikleri yerlerden taşıyıp getirdikleri türlü molozları (kırıntıları) denize ya da göle döküldükleri yerde (ağızları önünde) biriktirmesinden oluşan üçgen biçimli düzlük. Akarsular, deltaları üzerinde, genel olarak kollara ayrılır ve sürükleyip getirdikleri çakıl, kum ve milleri çökel- tir. Kızılırmak’la Yeşilırmak’m ağız bölümlerindeki Çarşamba ve Bafra düzlükleri bu iki akarsuyun deltalarıdır.

Yorum yazın