DEKART (Descartes, René)

Fransız filozofu ve bilginidir (1596 – 1650). Zengin bir ailedendi. Kolejde okudu. Uzun süre bir meslek seçemedi. On yıl kadar askerlik yaptı. Felsefeyle uğraştı. Çeşitli Avrupa ülkelerini dolaştı. Zaman zaman Paris’e geldi. 1629’da Hollanda’ya gitti ve orada yirmi yıl kaldı. İsveç kraliçesinin çağrısı üzerine 1649’da Stockholm’e gitti. Burada bir yıl sonra zatürreeden öldü.
Dekart’m, gerçeğe ulaşmak için kullandığı metot, her şeyden şüphe etmektir. Bu yoldan, şüphe ettiğinden şüphe edemeyeceği gerçeğine varır. Ona göre şüphe etmek düşünmektir. §u halde düşündüğünden şüphe edemez. Onun, »Mademki düşünüyorum, o halde varım,» sözü çok tanınmıştır. Bu idealist bir tutumdur. Dekart, kendisinin düşünen bir varlık olmasından hareket ederek kusursuz bir varlık düşüncesine varır. Bundan da Tanrı’nın var olduğu sonucuna varır. Dekart, kesin olarak dış dünyayı reddetmiyordu. Kendi düşüncesinin dışında bir şeylerin var olduğunu kabul ediyordu. Ona göre, varlık rulı ile madde olmak üzere iki cevherden oluşmuştu. Ayrıca bunlar arasında ilişkiler vardı.
Dekart, filozof olduğu kadar da büyük bir bilgindi. Matematikte önemli çalışmalar yaptı. Analitik geometriyi o buldu. Fizyolojik psikolojinin öncülüğünü yaptı. Başlıca eserleri, «Aklın İdaresi İçin Kurallar», «Usul Hakkında Metot», «Metafizik Düşünceler», «Felsefenin İlkeleri» ve «Ruhun Tutkularadır.

Yorum yazın