Deizm – Yaradancılık Nedir

Deizm – Yaradancılık Nedir

YARADANCILIK, fels., Tanrı’ya inanmakla birlikte, belli bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimseyen, Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra onu, kendi yasalarına göre işlemek üzere kendi başına bıraktığını ileriye süren öğreti. Yaradancılık yalnızca yaratıcı Tanrı kavramına ya da felsefe açısından evrensel ilk nedene inanmayı ortaya koyan bir kavramdır. Tanrıcılık görüşünü benimseyenlerden değişik olarak yaradancılar ahlaki nitelikleri ve görevleri olan, peygamberler gönderen, buyruklar veren, evreni ve insanları yöneten birTanrı’nın varlığına inanmazlar. Her türlü vahyi reddeden ve yalnızca Tanrının varlığını benimseyen bir dinsel öğreti olan doğal din, bu inancın ürünüdür. Mekanist bir dünya görüşünün zorunlu sonucu olan yaradandık, varoluşun (evrenin, insanın ve öteki varlıkların) kökekini açıklamaya yönelik nedensellik zincirinde bir ilk neden varlığına inanmayı gerektirmiştir. Yaradancılık öğretisi özellikle 17. yy’da İngiltere’de gelişti. Başta Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau gibi birçok filozof ve yazar yaradandık öğretisinin yandaşı olarak bilinirler.

Yorum yazın