DEĞİRMEN

su, rüzgâr buhar veya elektrik enerjisiyle çevrilerek, buğday vb. tanelerin öğütülüp un haline gétiril- diği yer. Su değirmeni, yel değirmeni vb.
Kile çevrilerek kavrulmuş kahve, karabiber gibi şeyleri övütüp toz haline ge-tirmeye, buğdaydan bulgur yapmaya yarayan aygıtlara el değirmeni denir.

Yorum yazın