DEFTERDARLIK

Maliye bakanlığına bağlı, illerde bulunan bir devlet daire- sidir. Hâzinenin gelir ve alacaklarının toplanmasını sağlar. Devlete iş yapanlara, devletten alacağı olanlara, kamu hizmetleri görenlere, kanunlara uygun olarak gerekli ödemeleri yapar. Bu dairenin başında defterdar vardır.

Yorum yazın