DEFTERDAR

Osmanlı imparatorluğunda maliye ve hazine işlerini yürüten divan üyesidir. Divanda iki defterdar vardı. Bunlardan biri Rumeli defterdarı veya başdefterdar, öteki Anadolu defterdarı idi. Defterdarların sayısı daha sonra artmıştır. Defterdarlar, devletin bütün maliye işlerini görürer, gelirleri hâzinede toplarlar, giderleri buradan karşılarlardı. Devletin geliri ve gideri çok düzenli tutulurdu. Defterdarlar, yıllık bütçeyi de hazırlarlardı. Başdefterdarın geniş yetkisi vardı. Maliye işleri hakkında büyük- vezirle birlikte karar verdi. Büyükve- zir, onun onayını almadan para harcanmasına karar veremezdi.

Yorum yazın