De Rerum Natura – Eşyanın Tabiatı Üzerine

De Rerum Natura – Eşyanın Tabiatı Üzerine, Lucretius’un didaktik şiiri. Yazar burada Epikuros’un maddecilik ilkelerini yer yer değiştirerek açıklar. Eser altı kitaba bölünmüştür. Birinci kitap, bereket tanrıçası Venüs’e övgü ile başlar ve şiirin amacım dile getirir: insanı kör inançlardan kurtarmak. Burada şair, Epikuros fiziğinin «atom»lara dayanan ilkelerini açıklar, dinî inançları çürütür ve halkların budalalık ve zalimliğini belirtmek için lphigeneia’nın çektiği acıyı anlatır. İkinci kitapta, atomların hareket ve özelliklerini inceler. Üçüncü kitap, insan ruhundan söz eder: ruh, bedenle aynı yapıda, ama daha ince birtakım unsurlardan meydana gelmiştir; ruh beden ile birlikte yok olur ve öteki dünya korkusu çocukça bir şeydir. Dördüncü kitapta, düşüncelerin doğuşu anlatılır. Lucretius bu konuda ileri sürdüğü teoriyi aşk üstüne görüşleriyle destekler. Beşinci kitapta şair, Dünya’nm ilk çağlarını, henüz kaynama halinde olan tabiatın yaşayabilecek şekiller yaratmak için giriştiği binlerce denemeyi, hayvanların, henüz hayvana çok yakın olan insanın yaratılışını ve kaydettiği ilerlemeleri bir bir anlatır. Altıncı kitabın konusu tabiî olaylardır: yağmur, rüzgârlar, gökkuşağı, yanardağlar, depremler. Kitap, salgın hastalıklar, özellikle Atina vebasına ait korkunç bir tablo ile son bulur. Augustus devrinde büyük ilgi gören bu şiir, yavaş yavaş unutuldu, ancak Rönesans ile birlikte yeniden ortaya çıktı. Sonraki yüzyılar Lucretius’a, bilgin ve şair olarak hak ettiği ilgi ve hayranlığı gösterdi. Eserinde, modem atomculuğu müjdeleyen dâhice görüşler yer alır. Lucretius, şiirindeki lirizm ile dünyanın en büyük şairlerinden biridir. (L

Yorum yazın