DAUDET (Alphonse)

ünlü Fransız yazarıdır (1840 – 1897). Çocukluğu oldukça güç koşullar altında geçti. Hayatını kazanabilmek için bir kolejde belletici oldu. Kardeşinin yardımıyle Paris’e gitti. «Âşık Kadınlar» adındaki şiir kitabiyle tanındı. 1866’da yayımladığı «Değirmenimden Mektuplar» adlı eseriyle ün kazandı. «Küçük Şey», «Taraskonlu Tarta – rin», «Pazartesi Hikâyeleri», «Jack», «Safo» ve daha başka eserleri vardır. Bunların çoğu Türkçeye çevrilmiştir. Natüralıst bir yazardır. Kitaplarının, hayatı tanıtmasını istemiştir. Ancak gerçekleri duygusal, güleryüzlü, iyimser ve yaşama sevgisiyle dile getirmiştir. Hoyrat bir yazar değildir. En çok İngiliz yazarı Dickens’in etkisi altında kalmıştır.

Yorum yazın