DASLAR

insanın duygularını, uyumlu vücut hareketleriyle belirtmek isteğinden doğmuş çok eski bir etkinliktir. Tapınaklarda duanın yerini alan danslar, atılganlık ve üstünlük umudu veren savaş dansları, bayrajiı dansları, sevinçleri belirten danslar, pek çok kavmin en eski geleneklerindendir. Müzik, her zaman dansla bir arada yürümüş ve gelişmiştir. İkisi de birbirini karşılıklı olarak etkilemiştir.
Çağdaş toplumlarda dans, eski yerini yitirmemiş, ancak dinsel ve savaş dans-ları türünden olanlar unutulmuş gibidir. Eski geleneksel dansların izleri halk danslarında az çok belirir.
Bale, sahne dansıdır.

Yorum yazın