DARWIN (Charles)

ünlü İngiliz doğa bilginidir (1809 – 1882). Edinburgh ve Cambridge üniversitelerinde okudu. 1831 de üniversiteyi bitirdikten sonra bilimsel araştırmalar yapacak bir kurulla birlikte gemiyle yola çıktı. Güney Amerika’yı ve Pasifik adalarını dolaştı. Beş yıl süren bu yolculukta çok değerli gözlemler yaptı ve belgeler topladı. Dönüşünde yazdığı ünlü eseriyle bilim dünyasında tanındı. Çalışmalarını sürdürerek çeşitli eserler verdi. Sayısız gözlemlere dayanarak türlerin çeşitliliği- üzerine ileri sürdüğü görüşlere Darwincilik denildi. Ona ün sağlayan bu evrim teorisine göre, canlılar sürekli bir gelişme halindedir. Böy- lece dünyanın değişen koşullarına uya
bilirler. Darwin’in öteki teorisinde, insanın ve öteki canlıların doğrudan doğruya yaratılmadıkları, bir gelişme sonucu bugünkü hallerini aldıkları ileri sürülmüştür.

Yorum yazın