DARÜŞŞİFA

Islâm ülkelerinde, hastaların tedavi edildikleri sağlık kurumlandır. Sonraları bu kurumlara hastane denilmiştir. Vakıf olarak kurulan darüş- şifaların yanında tıp medreseleri de açılmıştır. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve OsmanlIlar darüşşifa (hastane) yapılmasına ve bunların halk yararına işletilmesine büyük önem ‘vermişlerdir. Darüşşifalarda hastalara bakan doktorlar bulunur, onların verdikleri ilaçları oradaki eczacılar yaparlardı. Hastalıktan kurtulup da henüz tam olarak İyileşmeyenler, bir süre de tabhane- de kalırlar, orada bakılırlardı. Hemen her külîiyenin yanında bir tabhane vardı.
Kayseri’de Gevher Nesibe darüşşifası (1206), Sivas’ta Izzeddin Keykâvus da- rüşşifası (1217), Divriği’de Turan Melik darüşşifası (1128), Anadolu Selçuklularından kalan darüşşif alarm başlıcaları- dır, Bursa’da Yıldırım Bayezit, İstanbul’da Fatih, Edirne’de II. Bayezit, İstanbul’da Süleymaniye, Manisa’da III. Murat darüşşifaları OsmanlIlar zamanında yapılanların önemlileridir.

Yorum yazın