DARA «I» (Darius I)

İran’da bir devlet kurmuş olan Perslerin en büyük hükümdarlarından biridir. I. Dara, arkadaşlarının yardımıyle Gavmata’mn çıkardığı ayaklanmayı bastırdı; İ.Ö. 521 yılında Pers kralı oldu, önce iç karışıklıklara son verdi. Ayrılan eyaletleri yönetimi altına aldı. Ülkesinde tam bir birlik kurdu. Daha önce Perslerl yenilgiye uğratan Iskitler üzerine büyük bir ordu ile sefere çıktı. Ural dağlarıyla Tuna arasındaki ülkelere yerleşen Iskitleri, batıdan vurmak istiyordu. Ordusunu, İstanbul boğazında kurdurduğu köprüden Trakya’ya geçirdi. Kuzeye doğru ilerleyerek Tuna’yı aştıktan sonra İskit ülkesine girdi. İskitler, I. Dara’nın ordusuyle savaş yapmadılar. Bu orduyu, içerlere doğru çekerek iyice hırpaladılar. I. Dara, bir sonuç alamayınca geri dön-mek zorunda kaldı. Dönüşte Trakya ve Makedonya’yı imparatorluğuna kattı. Boğazlara egemen oldu. I. Dara, Hindistan’a da bir sefer yaptı. Bu ülkenin ku-zeybatısını ele geçirdi. Böylece sınırlarını Makedonya’dan Pencab’a kadar ge-nişletmiş oldu. I. Dara, iyon şehirlerinin çıkardıkları ayaklanmayı kanlı bir şe-kilde bastırdı. Bundan sonra iyonlara yardım ettikleri için AtinalIlar üzerine deniz yoluyla bir ordu gönderdi. Pers ordusu, önce Eretrla şehrini aldı ve yakıp yıktı. Sonra bu ordu, Attik’in Maraton ovasında karaya çıktı. AtinalIlarla Pers- ler arasında Maraton’da çok şiddetli bir savaş oldu. Daha üstün silahları olan AtinalIlar, Pers ordusunu yenilgiye uğrattılar (î.ö. 490). Savaştan kaçabilen Pers askerleri gemilerine binerek buradan ayrıldılar. Uzun sürecek olan Pers savaşları böylece başlamış oldu.
I. Da^a, Yunanlar üzerine yapacağı bir sefere hazırlandığı sırada Î.ö. 485 yılında öldü. Persepolis şehri yakınında bulunan Nakşi-Rüstem kayalıklarındaki anıt mezara gömüldü.

Yorum yazın