DANTE ALİGHİERİ

tanınmış Italyan şairidir (1265-1321). Floransa’da doğdu. Bir burjuva ailesindendi. Önceleri düzensiz ve eğlenceli bir hayat sürdü. Beatrice adında bir kıza çşık oldu. «Yeni Hayat» adlı eserini onun için yazdı. Başkasıyle evlenen Beatrice’in genç yaşta ölmesi, Dante’yi çok etkiledi. Daha sonra evlendi; dört çocuğu oldu, öğütlerini, aşk sırlarım, felsefî veya ahlâkî görüşlerini açıklayan şiirler yazdı. Herkese büyük bir şair olduğunu kabul ettirdi. 1295’ten sonra siyasî hayata atıldı. O sırada Floransa’nm durumu karışıktı. Ülke siyahlar ve beyazlar olmak
üzere ikiye ayrılmıştı. Dantc, beyazları tutuyordu. 1302’de, papadan yana olan siyahlar, Fransız prensinin yardımıyle yönetimi ele geçirdiler. Dante, sürgüne, para cezasına ve sonra da diri diri yakılmaya mahkûm oldu. Dante, Flo- ransa’dan çıkarıldıktan sonra, beyazların şehre zorla girmek için yaptıkları toplantıya gitti. Fakat onların bencilliklerini görerek siyasetle ilişkisini kesti. İtalyan şehirlerini dolaştı. Soyluların yanında kaldı. Bu sırada dil sorunları üze-rine, «Halk Dili Üstüne» adlı incelemesini Latince olarak yazdı. Yine bu dö-nemde yazdığı mektuplarla aradaki anlaşmazlığın nasıl çözümlenebileceğini açıkladı. Dante, bir yandan da vakit buldukça onu ünlü yapan İlâhî Komedya’- sına (Divina Commedia) çalışıyordu. Bu eserini, ne zaman yazmaya başladığı ve ne zaman bitirdiği pek belli değildir.
Dante, Revenna’da rahata kavuştu ve orada öldü. Ateşli ve ölçülü kişiliği, yaratıcı hayal gücü, gerçekçiliği, kırılmaz gururuyla unutulmaz bir yazar olmuş-tur.

Yorum yazın