DANIŞTAY

yönetimle ilgili konularda baş vurulacak ilk ve üst derecede bir mahkemedir. Görevleri, 1) Yönetimle ilgili uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek, 2) Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, 3) Tüzük tasarılarını, ayrıcalık antlaşma ve sözleşmelerini incelemek. 4) Kanunların gösterdiği öteki işleri yapmaktır.
Danıştay üyeleri, gösterilen adaylar arasından Anayasa mahkemesi üyelerin-ce seçilir.

Yorum yazın