DANDANAKAN SAVAŞI

Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında yapılmıştır. Selçukluların parlak bir zafer kazanmasıyla sona ermiştir (1040). Bağımsızlıklarını kazanan Selçukluların gün geçtikçe güçlenmeleri üzerine Gaznelilerin hükümdarı Mesut, iyi silahlanmış 50 bin kişilik bir ordu ve 300 savaş filiyle Belh’e geldi. Oradan hızla Horasan’a doğru yürüyüşe geçti. Yolda, bu orduya yeni kuvvetler katıldı. Selçuklu kuvvetleri de Ser- has’ta toplandı. Tuğrul ve Çağrı beyler hemen kesin bir savaşa tutuşmadılar. Gaznelilerin ordusunu yıpratmak için çöllere doğru çekildiler. Sultan Mesut’un ordusuna aralıksız olarak saldırı ve baskınlar yaptılar. Gazneliler de çöl savaş-larına alışmaya çalışıyorlardı Selçuklular, bahar gelince Gazııelilerle savaşmak üzere ortaya çıktılar. Bütün kuyuları bozuyor, Gaznelilerin ordusunu susuz bı-rakıyorlardı. Sonunda Merv yakınlarında Dandanakan hisarı önünde savaşa tutuştular. Bu sırada Gazneli askerler arasında su içmek yüzünden karışıklık çıkmıştı. Üç gün süren çarpışma sonunda Gaznelilerin ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Selçuklular, sayılamayacak kadar çok silah, araç ve gereç ele geçirdiler. Sultan Mesut, yüz kadar adamıyla güçlükle kaçabildi. Hindistan’a giderken yolda kendi askerleri tarafından öldürüldü. Dandanakan’da kazanılan zaferle, Büyük Selçuklu imparatorluğunun temeli atılmış oldu.

Yorum yazın