DAMITMA

bir arada, karışık olarak bulunan kimi sıvı ve katı cisimleri birbirinden ayırma yöntemidir. Sözgelişi, şarap, küre biçimindeki camdan yapılmış bir balona konarak ısıtıldığında, içinde bulunan ve kolayca buharlaşan cisimler ayrılır. Bu buhar, soğutucu bir boru içinden geçirildiğinde, sıvılaşır ve ayrı bir kapta toplanır. Böylece ispirto elde edilmiş olur.
Yeraltından çıkarılan ham petrol de rafinerilerde (Bak.) damıtıldığında, belli sıcaklıklarda, İçinde bulunan türlü maddeler, sıra ile, birbirinden ayrılır.
Kuru damıtmada da, katı cisimler, kapalı bir yerde ısıtılır. Sözgelişi taşkömü-rü, havagaz! yapımyerlerinde damıtılınca, yakıt gazı, eter elde edilir ve kalıntı olarak kok adı verilen dumansız katı yakıt ve ayrıca birtakım yan ürünler alınır.

Yorum yazın