DALTON KANUNU

«bir gaz karışımının basıncı, karışımdaki gazların, aynı sıcaklıkta ve aynı hacimde, ayrı ayrı yapacakları basınçların toplamına eşittir» diye söylenir.
John Dalton, İngiliz, fizikçi ve kimyacıdır (1766 – 1844). Kimya alanında, türlü İlişkileri açıklayan birtakım temel ka- nunlan bulmuştur. Atom kuramını ilk kez ortaya koymuş ve bu kuram, daha sonra yapılan bütün araştırmalarda çıkış noktası olmuştur. Ayrıca, yeşil ve kırmızı renkleri birbirinden ayıramamakla beliren ve kendisinde de bulunan görüş bozukluğunu saptamıştır.

Yorum yazın