DALMAÇYA

Yugoslavya’nın kıyı yörelerini kapsar. Adriya denizinin doğusunda, Istirya yarımadasıyla Drln körfezi arasındadır. Kayalık ve kalkerden oluşmuş dağlarla kaplanmıştır (Dlnat dağlan). Kıyı önünde pek çok, kayalık adalar da vardır. Dalmaçya’da Akdeniz iklimi egemendir. Kışlar yumuşak geçer. Kıyıda her mevsimde yeşil Akdeniz bitkileri oldukça gür olarak yetişir ve bu bitki topluluğu, vadiler boyunca içerilere kadar sokulur. Dağların kayalık ya- maçları, çok yerde çıplaktır. Halkın başlıca kazanç kaynağı balıkçılık, gemicilik, ev sanatları, zeytincilik ve zeytin yağı, bağcılık ve turizmdir, önemli limanlar Split, Dubrovnik, Kotor vb.’dir.

Yorum yazın