DAĞKEÇİSİ

memeli hayvanlardan gevişgetirenlerin boynuzlular grubunda, özel bir familya oluşturur. Boynuzlan oldukça dik, uzun, parlak, çengel uçlu ve içi boştur. Gövdesi tıknaz, boynu ve bacakları u- zun, kuyruğu kısadır. Tüylerinin rengi, mevsime göre, az çok değişir. Avrupa’da, Alp- ler’de, Balkanlar’da, ayrı bir cinsi de Pirene- ler’de ve Anadolu’nun bazı yörelerinde vardır. Dağkeçileri, yaşlı bir tekenin önderliğinde küçük sürüler halinde yaşarlar. Çok çeviktirler.

Yorum yazın