DAĞILMA

kayaların ve onları oluşturan minerallerin, yeryüzünde, dış güç4 lerin etkisiyle, ayrışması ve parçalanması olayıdır. Ayrışma biçiminde olana «kimyasal dağılma», bozulmadan ve fiziksel etmenlerle olana «mekanik dağılma» denir. Kayaların dağılmasıyla topraklar oluşur.
Mekanik dağılma, sıcaklığın az çok kısa bir sürede değişmesi, suyun çatlak-la,r içinde donması, ağaç köklerinin kalınlaşması gibi etkenlerle olur. Kimyasal dağılma, yüksek sıcaklıkta suyun ayrışmaya yol açmasıyla, erime (çözünme), bitkilerin veya çürüklerinin etkileriyle meydana gelir.

Yorum yazın