DAĞ TUTMASI

çok yükseklerde (yüksek dağlarda, uçaklarda), havanın seyrettik olması yüzünden beliren bir tür hastalık. Ciğerlerin, kana yeteri kadar oksijen verememesi dolayısıyla, taiîı soluma, yorgunluk duyma ve başdonmesi ile belirir. İlk belirtiler 2000 – 1000 m. yüksekliklerde baş gösterir. 800< m.’den daha yukarıda soluma aygıtlarının kul- lamlması zorunludur.

Yorum yazın