DADAY

Karadeniz bölgesinin batı bölümünde, Gökırmak vadisinin yukarı kesiminde (Gölcübel deresi) Kastamonu’ya bağlı ilçe merkezidir. Nf. Yuv. 2600; Dnz. Yks. 850 m.’dir. Yakın çevresinde çam ve köknar ormanları vardır. Sık deprem olan bir yörededir. Halkın büyük bölümü tarımla ilgilidir. Başlıca ürünler arpa, buğday, mısır, kaplıca, şekerpancarı, tiftik, yağ, yumurta ve kerestedir. Üretilen tahıl ancak yerel gereksinmeyi karşılar. Kasabada, a- ğaç kova, fıçı, tırmık, yaba, dirgen, döven, sandalya, ev tezgâhlarında dokumalar yapılırsa da bunlar eski değerini yavaş yavaş yitirmektedir. Hafta pazarı salı ve cuma günlerinde kurulur. Çevrede taşkömürü belirtileri görülürse de işletmeye değerli olmadığı saptanmıştır.
Daday ilçesinin 67 köyü vardır.

Yorum yazın